Moderaterna

Välja fritt är stort, välja rätt är större

Det är onekligen lite problematiskt att förlita sig på att fria val kommer att ge det bästa utfallet och sedan upptäcka att folk går och väljer fel. Moderaternas utspel häromdagen att intaget till estetiska gymnasieutbildningar måste begränsas har onekligen vissa inslag av dubbelmoral. Här skapar och uppmanar man till en massa aktiva val på en massa områden och så visar det sig att ungdomar går och väljer utbildningar som leder dem rakt in i arbetslösheten. Ja, det verkar i alla fall moderaterna kommit fram till i sin senaste femårsplan.

Annonser

Spontant om Muf

Vara nere i centrum igår och drog runt som en osalig ande. Kom ut från någon galleria och gick sånär rakt in i en march med medlemmar från Muf, Moderata ungdomsförbundet. Marsch och marsch förresten, det var la inte precis Nordkoreansk puts och studs om man säger så. Mer likt femtiotalet ungdomar som släntrade fram med designade vimplar som de definitivt inte ritat själva.

Inga sånger eller slagord, någon gick och förevisade sin nya mobiltelefon för några av sina kamrater (om det nu är rätt ord). Ingen polis som jag kunde se heller, så antingen så bedömer polisen en muf-demonstration som helt riskfritt eller så marscherade de utan tillstånd, vilka rebeller!

Den absolut första och helt spontana, oreflekterade tanken som dök upp i skallen när jag såg till att jag inte stod i vägen var denna:
– Är det den 30:e november redan?!

Aggressiva Billström

Läser på DN Debatt en moderat arbetsgrupps planer för en ny, hårdare invandrarpolitik*. Jag skummar mest igenom de krav och lösningar som Billström och hans kumpaner pekar på. Jag är tillräckligt beläst i frågan för att se och förstå att deras förslag mest är huggskott. Problemet står inte att finna i lösningarna utan den begränsade och fragmenterade bilden som finns av själva problemet. Exempel: är arbetslöshet bland invandrare ett integrationsproblem eller ett arbetsmarknadsproblem eller lite av det ena och lite av det andra? Sättet att se på problemet leder till olika möjliga lösningar. Eftersom jag inte riktigt köper den moderata tolkningen av problemet så är det svårt att köpa argumenten., det handlar inte bara på deras syn på Invandraren utan i första hand om deras syn på Människan. Om man inte köper den moderata människosynen faller även deras lösningar som bygger på en given bild av vilka faktorer som får en människa att agera på ett visst sätt. Inte för att jag tvunget kan presentera en bättre, mer koherent bild av hur problemet (om det nu finns ett problem) är beskaffat, men i alla fall.

Jag är dessutom skeptisk till Billströms outsagda men till synes medvetna sammankoppling av kriminalitet och invandrares socio-kultur på något sätt överhuvudtaget är vidare konstruktivt i något avseende. Är detta något de tror på eller handlar det om att locka till sig vissa väljarsegment snarare än att faktiskt lösa problemet (vad nu problemet är)?

Exempelvis SvD fokuserar i sin deriverade sammanfattnings ingress på att Billström kräver att personer som tillskansat sig svenskt medborgarskap genom hot, mutor eller falska personuppgifter skall kunna förlora medborgarskapet. Som om det skulle vara något märkligt. Jag vet inte hur det fungerar i praktiken**, men det borde la inte i princip skilja sig från andra rättigheter tillskansade illegalt – som falskleg bland tonåringar och handikappsparkeringstillstånd för atletiska banktjänstemän i 30-årsåldern. Är det en viktig fråga och relevant fråga eller handlar det bara om att verka tuff och hård? Vem vågar möta Billström i en mörk gränd?

* Ja, det står invandrarpolitik, inte invandringspolitik. Skall det tolkas som att problemfokus flyttats från effekter av migration till migranten själv? Jag skulle tro det.

** Information på DN pekar dock på att det faktiskt inte är möjligt och hänvisar till lagförslag 2006.