affärsmässigt

Posten för alla?

Knappt hinner jag beklaga mig över det moderna, affärsmässiga Televerket – som brutit mot uppmaningen att inom Sveriges gränser erövra Finland åter och gått in i en union med finska Sonera – och hur tråkigt det är att vara gammal glesbygsbo förren det smattrar till i brevlådan och jag får erfara att även vi vitala storstadsbor ej är befriade från affärsmässighetens konsekvenser. Ja, på grund av en uppenbar brist i någon kulturgeografisk-demografisk begreppsdefinition är Uppsala nu Svea rikes fjärde storstad. Säga vad man vill men någon storstad är det icke.

Posten – som är i union med arvfienden Danmark numera – meddelar mig glatt att postombudet för mig inte kommer att ligga en trappa ner. För mitt postnummer och 14 andra postnummer är det slut på dessa sötebrödsdagar. Postombudet i min granskapsgalleria skall försvinna och vi får ta och traska bort till en nyrenoverad galleria för lyxprodukter på andra sidan järnvägen. Man kunde tro att utläggandet av arbetet på självexploaterande kioskägare skulle vara nog för att vara effektivt men icke! Effektivast för Posten skulle nog vara att jag och andra kunder kom och hämtade vår Post själva nere vid någpn post-terminal, placerad någonstans vid en bangård eller en motorvägsavfart där marken är billig och det inte är så kostsamt för Posten att dumpa av brev och paket.

Kanske kunde Postens affärsmässiga verksamhet förbättras ytterligare genom att kunderna får köpa frimärken, inte kontakt utan genom, legoarbete med postsortering ute på terminalen. På så sätt behöver man ju nästan ingen personal alls då kunden gör allt arbete åt än. De som inte är fattigpensionärer, studenter eller så kallade vanliga löntagare kan få betala och dra av kostnaden på sitt utökade RUT-avdrag?

Nej, detta är givetvis inte en helt oproportionerlig reaktion på att ”servicen” flyttar 750 meter längre bort. Då köerna på det numera snart avvecklade ombudet var så korta kan man ju verkligen räkna med att köerna på Hemköp i Svavagallerian kommer att innebära en snabb affär på sådär 15-20 minuter.

Annonser